Infolinia:  22 676 55 54     534 377 344     E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opony osobowe

Skype: My status

GG:  Konsultant

koszyk jest pusty

Wyszukiwarka opon

 

 

Kliknij na producenta by wyświetlić warunki gwarancji:

OPONY

Barum; BF Goodrich; Bridgestone; Bieżnikowane opony; Ceat; Continental; Dayton; Dębica; Dunlop; Duro; Falken; Firestone; FirstStop; Fulda; Gislaved; Goodyear; Hankook; Kelly; Kingstar; Kleber; Kumho; Mabor; Marangoni; Matador; Maxxis; Michelin; Mitas; Nokian; Pirelli; Pneumant; Riken; Sava; Semperit; Toyo; Uniroyal; Viking; Vredestein; Yokohama;

FELGI

Aez; Alutec; Dezent; Dotz; Enzo; KFZ; Mak; O-Z; Ronal;

AKUMULATORY

Banner; Bosch; Centra; Exide; Jenox;

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI POSZCZEGÓLNYCH PRODUCENTÓW.


 

Continental; Uniroyal; Barum; Viking; Semperit; Mabor; Gislaved,Matador

 1. COP gwarantuje że wszystkie nowe opony dostarczone i oznakowane nazwą firmy Continental lub innym chronionym znakiem należącym do koncernu Continental wraz z zakodowanym nr DOT i/lub nr seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt. 2 pkt .6 i mogą być użytkowane w celach do jakich są przeznaczone.

 2. Bieg okresu gwarancyjnego w każdym przypadku nie może zakończyć się później niż z upływem 60-ciu miesięcy od daty produkcji oznakowanej z boku opony w numerze DOT lub w numerze seryjnym.

 3. Ewentualne reklamacje winy być zgłaszane poprzez dostarczenie kwestionowanych opon do jednego z upoważnionych przez COP Punktów Obsługi Gwarancyjnej. Data postawienia opon do dyspozycji Punktu Obsługi Gwarancyjnej jest równoznaczna z datą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w oparciu o wyniki badania kwestionowanej opony i przedstawionych dokumentów.

 5. COP załatwi reklamację na wadliwe opony według własnego uznania tj.:

  • dostarczy opony bez wad lub udzieli odpowiedniej ulgi na zakup nowych opon

  • zwróci odpowiednią część ceny według obowiązującego w dniu przyjęcia reklamacji zalecanego cennika COP lub w uzasadnionych przypadkach całość ceny kupna.

 6. Okres gwarancji trwa od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu udokumentowanej odpowiednim dowodem zakupu do czasu gdy bieżnik w oponie stanie się płytszy niż 1,6 mm lub osiągnie miejsce oznaczone TWI Za wyjątkiem przypadków o których mowa poniżej w pkt.7, rekompensatę z tytułu gwarancji przyznaje się do wysokości ograniczonej poprzez odliczenie wartości zużycia reklamowanej opony przy czym zużycie to oblicza się według następującego wzoru:  A - procentowy wskaźnik zużycia opony który zaokrągla się do pięciu procent
  B - średnia głębokość bieżnika zmierzona w trzech punktach i wyrażona w milimetrach
  C - głębokość bieżnika nowej opony wyrażona w milimetrach

 7. Konsumentom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.1995r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania l wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. nr64 poz.328) przyznaje się w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu o ile nie upłynął jeszcze okres gwarancyjny ustalony według postanowień pkt.2 i pkt.6 - rekompensatę za wadliwą oponę w wysokości 100% ceny.

 8. Na wniosek reklamującego COP zrekompensuje kupno dętki i/lub ochraniacza, jeżeli ich uszkodzenie nastąpi w wyniku wady opony.

 9. COP nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z:

  • nieprawidłowego przechowywania opon

  • założenia opony na obręcz o nieodpowiednim rozmiarze lub typie, bądź na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana

  • użycie nieprawidłowego wymiaru dętki lub zaworu, używania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi

  • uszkodzenia opony w związku z nieprawidłowym montażem lub demontażem

  • przedwczesnego lub nieregularnego zużycia spowodowanego złym stanem technicznym pojazdu (niewyważenie, uszkodzone hamulce, zawieszenie itp )

  • eksploatacji opon z nieodpowiednim ciśnieniem wewnętrznym w porównaniu ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi i/lub ze specyfikacją techniczną producenta opon

  • mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opon, sportowej eksploatacji opon (wyścigi, rajdy)

  • uszkodzenia opony w związku z wystąpieniem innych okoliczności (pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp )

  • używania opon poniżej dopuszczalnej głębokości bieżnika

  • naprawiania opony (wulkanizacja) poza producentem

  • przeciążanie pojazdu

 10. COP nie pokrywa odszkodowania za straty czasu i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony.

 11. Nie podlega reklamacji opona, która nie posiada numeru DOT l/lub numeru seryjnego


Bridgestone; Firestone; Dayton; FirstStop

 

Bridgestone Sales Polska Sp z o.o. zapewnia wysoką jakość opon, dętek i ochraniaczy oraz udziela gwarancji według następujących zasad:

1. Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane pozytywnie.

2. Ostateczna decyzja uznania reklamacji będzie podjęta przez reprezentanta Bridgestone Sales Polska lub osobę upoważnioną przez Bridgestone Sales Polska.

3. Okres gwarancji dla wszystkich produktów wynosi 4 lata od daty sprzedaży. Dla pełnego zwrotu (wymiana opon) okres gwarancji wynosi 1 rok. Dla opon zakupionych wcześniej niż rok od daty uznanej reklamacji, ale nie później niż 4 lata od daty sprzedaży, zastosowana będzie metoda częściowego zwrotu, tzw. metoda pozostałej głębokości bieżnika (PGB), ustalona wg zużycia bieżnika.

4. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, do rozliczeń będzie używany podobny produkt.

5. Reklamacja lub częściowa rekompensata nie obejmuje jakichkolwiek przypadków opisanych poniżej:

 •  zniszczenie opon spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem;

 •  opony zużyte poniżej minimalnej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia zostały odkryte);

 •  opony, które naprawiano, bieżnikowano, nacinano lub które są ponownie reklamowane, opony z niewłaściwie wypełnioną kartą opony;

 •  zniszczenia wynikające ze złej geometrii ustawienia kół, niewyważenia kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów, niewłaściwego ciśnienia, nadmiernego obciążenia opon, działania chemikaliów lub oleju, ognia, używania łańcuchów, wypadku lub kolizji, użycia opon w rajdach lub innych zawodach, używania niewłaściwych opon w terenie, jazdy na oponie bez powietrza, celowego uszkodzenia;

 •  zniszczenia wynikające z uszkodzeń nawierzchni drogi;

 •  uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych lub uszkodzonych felg.

6. Rekompensata będzie przeprowadzona według następujących zasad:

w przypadku uznania reklamacji opony kupionej nie wcześniej niż przed rokiem - rekompensata będzie polegała na wymianie reklamowanej opony na nową. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opony zakupionej wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od daty sprzedaży, rekompensata będzie dokonana w formie pieniężnej, częściowo według zużycia bieżnika, tzw. metody PGB.

7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć opony, dętki lub ochraniacze do punktu serwisowego Bridgestone Sales Polska w celu rozpatrzenia reklamacji.

8. Opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny spełniać następujące warunki:

 •  wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny być odpowiednio dobrane do warunków pracy;

 •  wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny być montowane przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i według odpowiednich schematów;

 •  standardy techniczne, tj. ciśnienie, obciążenie, prędkość oraz inne warunki powinny być zachowane;

 • w kwestii oznaczenia opon i działania serwisu Klient może konsultować się ze sprzedawcą lub pracownikiem Bridgestone Sales Polska.

9. Wszystkie przypadki nieomówione w tym regulaminie gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem.

 


Goodyear; Dunlop; Dębica; Fulda; Sava; Kelly; Pneumant; Falken;

 Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. zwane dalej Gwarantem, udziela gwarancji na opony
marek; Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Dębica, Falken. Zakres terytorialny gwarancji ogranicza się do obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej.
I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa,
wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego jak niżej:
a) Opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji
b) Opony ciężarowe pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje
opon starszych jak 8 lat
c) Opony ciężarowe pod marką Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon
starszych niż 8 lat
d) Opony rolnicze, przemysłowe oraz do prac ziemnych - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji
e) Opony rolnicze o średnicy osadzenia do 10 cali oraz do wózków przemysłowych 1 rok od daty zakupu lub 2 lata od daty produkcji
f) Opony bieżnikowane lub usługa bieżnikowania - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty bieżnikowania. Gwarancja nie obejmuje
karkasów starszych niż 7 lat, opon bieżnikowanych przez inne bieżnikownie niż autoryzowane przez Goodyear oraz opon
sprzedanych bezpośrednio przez Bieżnikownię. Gwarancja nie obejmuje także materiału karkasu Klienta z usługi bieżnikowania.
2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon lub pojazdu (dotyczy pierwszego wyposażenia - OE).
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta
b) dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację
c)zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu
eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%
d) na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego
4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
5. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.
6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.
7. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą
produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika
(opony których wskaźniki zużycia - TWI zostały odkryte).
8. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:
a) nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia
wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych
materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur;
b) używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi
c) nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym
rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki,
ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta.
d) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych
nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami
e) jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z
zablokowanymi kołami
f) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu , w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych
lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów
zawieszenia a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP)
g) eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim)
h) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia
opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego
i) przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o
przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.
j) szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. „poząbkowania”
k) odłupania, wyszarpania gumy bieżnika
l) umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony
m) naturalnego procesu starzenia się gumy
9. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane
ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec
Sprzedawcy) wynikających niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późn. zm.).

II. ZASADY ROZLICZANIA UZNANYCH REKLAMACJI
1. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji dokonuje się wymiany opony na fabrycznie nową a przypadku przerwania produkcji
reklamowanej opony dokonuje się zwrotu ceny zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nastąpić
po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu
ceny zakupu opony, zwrot nastąpi z potrąceniem kwoty odpowiadającej procentowemu stopniu zużycia reklamowanej opony.
Uwaga: W ramach uznanej reklamacji opon bieżnikowanych lub usługi bieżnikowania Gwarant może dokonać bezpłatnej
naprawy.
2. Procentowy stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony
i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg następującego wzoru:

wzor_gwarancja_gyA - procentowy stopieńzużycia [%]

B - aktualna średnia głębokość bieżnika (zmierzona w trzech punktach obwodu opony) [mm]

 

C - głębokość bieżnika nowej opony [mm]

Dla opon rolniczych, przemysłowych i do robót ziemnych (EM), procentową wartość uznania reklamacji określa się w
oparciu o wiek opony (ilość lat od daty sprzedaży potwierdzonej w dowodzie zakupu, lub ilość lat od daty produkcji) i
procentowy stopień zużycia opony wg następującej tabeli:

III. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OPON
a)montować na pojeździe opony dokładnie tego rozmiaru, nośności i maksymalnej prędkości jakie są określone w wymaganiach
technicznych dla danego pojazdu
b)montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika)
c) dla pojazdów z napędem na cztery koła montować wszystkie opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości,
konstrukcja, rzeźba bieżnika)
d) należy wyważać dynamicznie koła (obręcz + opona) każdorazowo na początku eksploatacji , a następnie nie rzadziej niż co
15 000 km; zabieg ten zapewnia komfort jazdy i eliminuje przedwczesne zużycie elementów zawieszenia, układu kierowniczego,
łożysk, opon
e) dokonywać okresowej rotacji tj. zmiany pozycji opon na pojeździe (nie rzadziej jak co 10-15 tys. km), co pozwala wyrównać
nierównomierne zużycie
f) ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej jak po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu i nie rzadziej jak co 2 tygodnie
i każdorazowo przed dłuższą podróżą
g) eksploatować oponę, stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w oponie w odniesieniu do obciążenia
eksploatacyjnego pojazdu (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon i w katalogu producenta)
h) eksploatować opony, stosując odpowiednie do rozmiaru opony rozmiary obręczy
i) kontrolować na bieżąco stan opon i wymieniać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń
j) montować i demontować opony wyłącznie w specjalistycznych serwisach
k) należy zawsze dostosować styl jazdy prędkość do warunków panujących na drodze oraz stopnia obciążenia pojazdu, a także
unikać gwałtownego hamowania i przyspieszania - szczególnie zrywania przyczepności kół napędowych przy ruszaniu i
doprowadzania do zablokowania kół
l) zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd musi być wyposażony w opony o głębokości bieżnika co najmniej 1,6 mm
(tzw. oznaczenie TWI-Tread Wear Indicator), w oponach zimowych o najnowszej konstrukcji, oprócz oznaczeń TWI, znajdują się
dodatkowo wskaźniki minimalnej zalecanej głębokości bieżnika w warunkach zimowych (4 mm), umieszczone na poziomie miejsc
oznaczonych symbolem śnieżynki (tzw. WWI-Winter Wear Indicator) na barku opony
m) należy zawsze wymieniać zawór na nowy przy wymianie opon
IV. PRZECHOWYWANIE OPON
Opony należy przechowywać zawsze czyste, w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym, chroniąc je przed działaniem ozonu,
substancji żrących lub ropopochodnych.
Opony zamontowane na obręczach przechowuje się zawieszone na hakach lub ułożone płasko jedno koło na drugim (maksymalnie
4 koła).
Opony bez obręczy przechowuje się w pozycji pionowej (stojącej).
W obydwu w/w przypadkach należy zmieniać pozycję co 4 tygodnie żeby uniknąć trwałych deformacji.
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp.z.o.o. Firma Oponiarska Dębica S.A.

 


Hankook

 

Niniejsza gwarancja przysługuje nabywcy nowych opon wyprodukowanych przez firmę Hankook tire Co., Ltd. Opony objęte gwarancją muszą być zamontowane na danym pojeździe zgodnie z zaleceniami firmy Hankook.

I. Gwarancja ma moc obowiązującą do czasy, gdy wskaźnik zużycia bieżnika osiągnie minimalną dopuszczalną głębokość, tj 1,6 mm.

Odpowiedzialność producenta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej oponie.

II. Warunki rozpatrzenia reklamacji:

- Zgłoszenie reklamacji na odpowiednim formularzu dostarczonym przez producenta lub dealera

- Dostarczenie reklamowanej opony / opon

- Przedstawienie dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej. W przypadku użytkowników oryginalnego wyposażenia wymagana jest tylko książeczka gwarancyjna.

- reklamacja może zostać rozpatrzona wyłącznie przez firmę Hankook lub jej autoryzowanego dealera

- Użutkownik jest zobowiązany dostarczyć opony do jednego z punktów serwisowych,  (łącznie z felgą, na której znajdowała się opona, jeśli usterka jest widoczna dopiero po napełnieniu)

III. Rekompensata

Firma Hankook udzieli rekompensaty na następujących warunkach:

wysokość odszkodowania = cena sprzedaży dealera x współczynnik korygujący*

współczynnik korygujący* = iloraz różnic (pozostałej głębokości bieżnika  - TWI*)  i (oryginalnej głębokości bieżnika - TWI*)

 

*TWI - minimalna wysokość bieżnika (1,6mm)

* wysokość odszkodowania zostanie określona poprzez pomnożenie rzeczywistej ceny sprzedaży u dealera (nie wliczając podatków) przez procent oryginalnej głębokości bieżnika, jaka pozostał ana oponie.

* Firma Hankook zastrzega sobie prawo wyboru sposobu odszkodowania- wymiana produktu lub zwrot kosztów w oparciu o metodę odszkodowania określoną powyżej. W przypadku, gdy nie jest możliwa wymiana produktu na identyczny, klientowi przysługuje prawo otrzymania produktu o tym samym rozmiarze z innym wzorem lub zwrot kosztów.

* Jeśli reklamacja została przyjęta oraz/lub miało miejsce rozliczenie szkody metodą odszkodowania, dany produkt/opona przechodzi na własność firmy Hankook.

* w sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy prawa polskiego (kodeksu cywilnego)

IV. Gwarancja nie obejmuje opon używanych w następujący sposób:

- naprawianych

- nadzwyczajnie zużytych lub uszkodzonych w wyniku: niebezpieczeństw drogowych takich jak przebicia, przecięcia, zdarcia, rysy, potłuczenia czy uderzenia

- pożaru, zniszczenia lub wypadku

- nieprawidłowo nadmuchanych, przeciążonych, eksploatowanych przy nadmiernej prędkości, nieprawidłowo zamontowanych lub zdemontowanych, opony typu Run flat, jazdy po nieutwardzonych drogach, wyścigów, wandalizmu, szkody wyrządzonej umyślnie lub innego niewłaściwego użytkowania

- zniszczonych z powodu wadliwej geometrii zawieszenia, niewyważonych kół, wadliwych hamulców lub amortyzatora, korzystania z łańcuchów na opony

- uszkodzenia w wyniku działania dodatkowego materiału (np.: wypełniacz opon, uszczelniaczy lub innych substancji)

Oraz poniższych zdarzeń:

- korzystanie z opony przedziurawionej lub eksploatacja opon z niewłaściwym ciśnieniem

- pęknięcia opon wyprodukowanych ponad 4 lata temu, wywołanych działaniem warunków atmosferycznych czy przechowywanych w nieodpowiedni sposób

- głębokość bieżnika poniżej 1,6 mm

- przeciętego lub startego nr seryjnego

- zakłóceń podczas jazdy spowodowanych przez uszkodzenie koła lub zużyciem bieżnika wynoszącym 0,8mm

- rekompensaty za stracony czas lub inną niedogodność

- przypadkowego bądź celowego uszkodzenia

- braku oznakowania "E" na bocznej ścianie opony

Gwarancja nie obejmuje również:

1. Roszczeń odszkodowawczych a ni roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu opóźnienia w podróży, chwilowego unieruchomienia pojazdu, kosztów oraz niewygody związanych ze składaniem zgłoszenia, wezwania serwisu technicznego, dodatkowej podróży, dodatkowych wydatków, sprowadzenia pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego bądź przeładowania pojazdu.

2. Jakichkolwiek utraconych korzyści lub innych uszczerbków na majątku, takch jak: straty finansowe, utracone zyski, dochody, spodziewane oszczędności, spadek wartości firmy, itd.

3. Innych uszkodzeń, strat oraz obrażeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio usterką opony, nieprawidłowym montażem, zaniedbaniem bądź nieprawidłowym serwisowaniem opon.

 

Więcej informacji, w tym również podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania opon na stronie: www.hankook-eu.com/pl

 

 Maxxis

100% Dożywotnia gwarancja MAXXIS®

1. Maxxis® wymieni oponę, której ujawniona wada wynika z procesu produkcji lub użytych materiałów,

2. Maxxis® wymieni oponę, której ujawniona, nienaprawialna wada powstała w trakcie normalnego, drogowego użytkowania opony,

3. Gwarancja nie zależy od daty zakupu opony!

4. Gwarancja obejmuje pierwszego nabywcę opony, jest nieprzenośna,

5. Wymiana gwarancyjna dokonywana jest na podstawie oszacowania zużycia opony przez dystrybutora lub uprawnionego dealera, stopień wymiany jest zależny od stopnia zużycia bieżnika.

6. Gwarancją są objęte opony pochodzące od autoryzowanego dystrybutora Maxxis® - Lucky Star Polska Sp. Z o.o.

Realizacja gwarancji:

1. Opona posiadająca 80% lub więcej wysokości pozostałego bieżnika (w stosunku wysokości bieżnika opony fabrycznie nowej, w/w wysokości bieżnika mierzone są od jego powierzchni do powierzchni znaku maksymalnego zużycia) będzie wymieniona na nową oponę Maxxis® tego samego rozmiaru i typu lub rozmiaru i typu korespondującego, jeśli uległ zmianie.

2. Opona posiadająca mniej niż 80% bieżnika (obliczonej j.w.) będzie wymieniona na nową pod warunkiem dokonania dopłaty wg zasad: wysokość pozostałego bieżnika > 60% i < 80% - 80% rabatu przy zakupie nowej

opony, wysokość pozostałego bieżnika > 40% i < 60% - 60% rabatu przy zakupie nowej opony, wysokość pozostałego bieżnika > 20% i < 40% - 40% rabatu przy zakupie nowej opony, wysokość pozostałego bieżnika < 20% - bez rabatu. Rabat jest naliczony od sugerowanych cen detalicznych brutto.

Nieobjęte gwarancją są uszkodzenie powstałe m.in.:

1.w wyniku użytkowania w zawodach sportowych,

2.przez niewłaściwy użytek, oznaczający, że techniczne charakterystyki opony są nieodpowiednie do warunków użytkowania, np. nieregularne lub przedwczesne zużycie wynikające z niewłaściwej jakości czy stanu dróg, nieasfaltowej nawierzchni, nawierzchni uszkodzonej, zużytej, najechania na niebezpieczny, ostry element itp.,

3.w obszarze bieżnika , gdy daje się ono naprawić,

4.w wyniku wandalizmu lub kradzieży,

5.w wyniku błędów montażu lub demontażu opony lub koła,

6.w wyniku klęsk żywiołowych, zjawisk wyższej natury,ognia, udziału w kolizji lub wypadku i tym podobne,

7.w wyniku nieprzestrzegania zalecanych wartości ciśnienia w oponach,

8.w wyniku używania uszkodzonych lub niewłaściwych obręczy kół (felg),

9.w wyniku użytkowania opony pod obciążeniem przekraczającym wartości podane przez producenta pojazdu,

10.w wyniku ciągnięcia przyczep o wadze lub wymiarach przekraczających wartości podane przez producenta pojazdu,

11.spowodowane niewłaściwym lub zbyt długim użytkowaniem łańcuchów śniegowych,

12.spowodowane użyciem opony o parametrach ładowności,indeksu prędkości, rozmiarach itp. nieprzewidzianej w dokumentach rejestracyjnych pojazdu,

13.przez zniszczenie materiału lub pogorszenie właściwości opony spowodowane przedłużającym się kontaktem z kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, węglowodorami, olejami mineralnymi lub syntetycznymi i innymi substancjami nieobojętnymi dla materiału opony,

14.przez zużycie opony spowodowane usterkami mechanicznymi pojazdu.

Zgłaszanie reklamacji:

Prosimy dostarczyć reklamową oponę do miejsca sprzedaży wraz z dowodem zakupu. Skorzystanie z gwarancji wyłącza i unieważnia wszelkie przyszłe roszczenia z jakichkolwiek innych tytułów.

Autoryzowany dystrybutor MAXXIS® w Polsce - Lucky Star Polska Sp. z o.o. życzy przyjemności z użytkowania niezawodnych opon MAXXIS®!

 


Toyo

 

I. Producent gwarantuje nienaganną jakość opon TOYO i zapewnia bardzo dobre warunki trakcyjne

 

przez czas użytkowania w okresie gwarancyjnym.

 

 

II. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy od daty

produkcji. Reklamacje należy składać w punkcie zakupu opon w terminie 14 dni od daty stwierdzenia

 

wady wraz z dowodem zakupu. O ile wada opony jest widoczna tylko po napompowaniu

 

reklamowaną oponę należy dostarczyć wraz z felgą, na której była eksploatowana. Gwarancja

 

zgłoszona po terminie podlega odrzuceniu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od

 

daty zgłoszenia reklamacji, z wyjątkiem przypadków, gdy opona musi zostać zbadana w laboratorium

 

producenta. W takim przypadku sprzedający poinformuje kupującego o przekazaniu opon do

 

badania, co skutkować będzie wydłużeniem okresu załatwiania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia

 

reklamacji sprzedawca poinformuje kupującego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 

 

III. Gwarancją nie są objęte opony bez numeru DOT oraz w przypadku, gdy wady są skutkiem:

 

nieprawidłowej techniki jazdy, nieprawidłowego przechowywania opony, nieprawidłowego montażu i

 

demontażu opon, eksploatacji w sposób niezgodny z zaleceniami zdefiniowanymi na boku opony,

 

uszkodzeń mechanicznych takich jak: przecięcie, przebicie, uszkodzenie w skutek uderzeń o

 

przeszkodę, uszkodzenia celowego, trwałego uszkodzenia/zużycia w wyniku eksploatacji przy

 

nieprawidłowej zbieżności kół, niewłaściwym ciśnieniu w oponie, uszkodzonych obręczach,

 

hamulcach, wypadku drogowego, niewłaściwego zastosowania opony, zastosowania niewłaściwego

 

rozmiaru dętki, uszkodzeń chemicznych, naprawiania opon, naturalnego procesu starzenia się gumy.

 

Gwarancja nie obejmuje również zużycia bieżnika poniżej głębokości TWI.

 

 

IV. Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wady fabrycznej (złe

 

wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania reklamacji

 

kupujący otrzymuje towar wolny od wad, o ile wada została zgłoszona w terminie do 2 lat od daty

 

zakupu. W przypadku zgłoszenia wady w okresie powyżej dwóch lat od daty zakupu, kupujący

 

otrzyma zwrot ceny nabycia pomniejszonej o kwotę stanowiącą koszt zużycia reklamowanych opon,

 

bądź nowe opony, o ile kupujący jednocześnie dokona wpłaty kwoty odpowiadającej procentowemu

 

kosztowi zużycia opony.

 

 

V. Stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika

 

reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej według następującego

 

wzoru:

 

100 [1 - (aktualna głębokość rzeźby w mm) / (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)] %

 

Producent nie odpowiada za szkody, niedogodności oraz utracone korzyści, powstałe na skutek nie

 

używania pojazdu w wyniku zasadnej reklamacji.


Michelin; Kleber; BF Goodrich; Riken

 Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest Michelin Polska S.A. z siedziba w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa.

Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika do poziomu wskaźnika TWI*, po osiągnięciu którego Wyrób uznany jest za zużyty.

*TWI - wskaźnik dopuszczalnego zużycia rzeźby bieźnika = 1,6 mm, umieszczony na obwodzie opony (występy w rowkach bieżnika oznaczone na boku opony symbolem TWI), przeznaczony do wizualnej oceny zużycia opony. Zużycie do wskaźnika TWI = zużycie co najmniej w jednym miejscu na obwodzie opony.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:

 • wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta,

 • złożenie reklamacji na piśmie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym,

 • dostarczenie reklamowanego Wyrobu,

 • przedłożenie Karty Gwarancyjnej,

 • przedłożenie dowodu zakupu Wyrobu,

 • na żądanie przyjmującego reklamacjęlub Gwaranta - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

 1. Wszelkie reklamacje mogąbyćskładane w punkcie sprzeday, w którym wystawiono kartęgwarancyjna lub w punkcie sprzeday ogumienia wskazanym przez Gwaranta.

 2. Reklamacje rozpatrywane sąw terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2.

 3. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu badźnie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

 4. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utrate czasu, za czasowa niesprawnosć pojazdu, niewygodęoraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

 5. W przypadku uznania reklamacji dokonuje sie wymiany Wyrobu na fabrycznie nowy. Jeżeli Gwarant nie ma możliwości wymiany Wyrobu na taki sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji Wyrobu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny zakupu Wyrobu.

 6. Złożenie reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2 oznacza akceptacje warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie.

SYTUACJE NIE OBJETE GWARANCJA

 1. Niniejsza gwarancja nie sąobjęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała Wyrób.

 2. Niniejsza gwarancja nie sąrównieobjęte wyroby uszkodzone wskutek, miedzy innymi:

 • nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących Wyrobów, określonych przez Gwaranta,

 • nieprawidłowego montażu lub demontażu, np. bez użycia pasty monterskiej,

 • nieprawidłowej eksploatacji Wyrobu,

 • eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamontowania Wyrobu na niewłaściwej albo uszkodzonej obręczy,

 • złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, wadliwych, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia,

 • uszkodzeńmechanicznych: przeciec, przebić, w tym w szczególności spowodowanych uderzeniem bieżnikiem, barkiem lub bokiem opony w przeszkodę,

 • przeciążania Wyrobu i eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem (za wysokim lub zbyt niskim),

 • nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym nie zabezpieczenia go przed działaniem ognia, substancji żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powodujących degradacje gumy,

 • nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta,

 • nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami,

 • wypadku drogowego,

 • umyślnego działania powodującego uszkodzenie Wyrobu,

 • użycia Wyrobu w zawodach sportowych lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego, w tym w szczególności amatorskich lub zawodowych wyścigów.

WYMOGI EKSPLOATACYJNE OPON NA POJEŹDZIE

 1. W celu prawidłowej eksploatacji Wyrobów użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszystkich poniższych zasad:

 • montować na pojeździe opony dokładnie tego rozmiaru, nośnosci i maksymalnej prędkosci jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,

 • montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nosności, symbol predkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika),

 • opony po zamontowaniu na obręcz wyważyć dynamicznie,

 • ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu,

 • eksploatować oponę, stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w oponie w odniesieniu do obciążenia eksploatacyjnego pojazdu, (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon, katalogu producenta oraz u Przedstawicieli Techniczno-Handlowych Grupy Michelin),

 • eksploatować Wyroby, stosując odpowiednie do rozmiaru Wyrobu rozmiary obręczy,

 • montować i demontować Wyroby wyłącznie w autoryzowanych serwisach obsługi,

 • eksploatować Wyroby z zachowaniem nominalnego obciążenia i ciśnienia eksploatacyjnego i zasad szczególnej staranności,

 • przy wyborze i zakupie Wyrobu zasięgnąć u sprzedawcy informacji o Wyrobie i sposobie jego eksploatacji.


Pirelli; Ceat

Firma PIRELLI gwarantuje dobrą jakość opony i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez cały okres jej eksploatacji w czasie 24 miesięcy od daty zakupu. Dystrybutor zapewnia rozpatrzenie w terminie do 14 dni każdej reklamacji i uznanie jej, o ile przyczyna była wada fabryczna. Ewentualne roszczenie gwarancyjne może dotyczyć aktualnej wartości opony pomniejszonej o ratę zużycia liczona na bieżniku. Zastrzega się możliwość utraty gwarancji w przypadku eksploatacji opon w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezachowaniem wymogów technicznych eksploatacji, a w szczególności:

1. Założenia opony o niższych niż dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu.
2. Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych.
3. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon.
4. Złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie,
5. inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia).

Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głębokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI; Karta gwarancyjna bez daty, Stempla i podpisu sprzedającego Jest nieważna. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem; transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw

 


Duro

DURO objęte jest pełną dwu letnią gwarancją jakości.Oznacza to że w tym okresie w przypadku wystąpienia wady fabrycznej wykonania lub materiału nasza firma zrealizuje gwarancje na następujących warunkach:

1. Opona posiadająca 80% lub więcej wysokości pozostałego bieżnika (w stosunku wysokości bieżnika opony fabrycznie nowej, w/w wysokości bieżnika mierzone są od jego powierzchni do powierzchni znaku maksymalnego zużycia) będzie wymieniona na nową oponę DURO tego samego rozmiaru i typu lub rozmiaru i typu korespondującego, jeśli uległ zmianie.

2. Opona posiadająca mniej niż 80% bieżnika (obliczonej j.w.) będzie wymieniona na nową pod warunkiem dokonania dopłaty wg zasad: wysokość pozostałego bieżnika > 60% i < 80% - 80% rabatu przy zakupie nowej opony, wysokość pozostałego bieżnika > 40% i < 60% - 60% rabatu przy zakupie nowej opony, wysokość pozostałego bieżnika > 20% i < 40% - 40% rabatu przy zakupie nowej opony, wysokość pozostałego bieżnika < 20% - bez rabatu. Rabat jest naliczony od sugerowanych cen detalicznych brutto. Nieobjęte gwarancją są uszkodzenie powstałe m.in.:

 • w wyniku użytkowania w zawodach sportowych,

 • przez niewłaściwy użytek, oznaczający, że techniczne charakterystyki opony są nieodpowiednie do warunków użytkowania, np. nieregularne lub przedwczesne zużycie wynikające z niewłaściwej jakości czy stanu dróg, nieasfaltowej nawierzchni, nawierzchni uszkodzonej, zużytej, najechania na niebezpieczny, ostry element itp.,

 • w obszarze bieżnika, gdy daje się ono naprawić,

 • w wyniku wandalizmu lub kradzieży,

 • w wyniku błędów montażu lub demontażu opony lub koa,

 • w wyniku klęsk żywiołowych, zjawisk wyższej natury,ognia, udziału w kolizji lub wypadku i tym podobne,

 • w wyniku nieprzestrzegania zalecanych wartości ciśnienia w oponach,

 • w wyniku używania uszkodzonych lub niewłaściwych obręczy kół (felg),

 • w wyniku użytkowania opony pod obciążeniem przekraczającym wartości podane przez producenta pojazdu,

 • w wyniku ciągnięcia przyczep o wadze lub wymiarach przekraczających wartości podane przez producenta pojazdu,

 • spowodowane niewłaściwym lub zbyt długim użytkowaniem łańcuchów śniegowych,

 • spowodowane użyciem opony o parametrach ładowności, indeksu prędkości, rozmiarach itp. nieprzewidzianej w dokumentach rejestracyjnych pojazdu,

 • przez zniszczenie materiału lub pogorszenie właściwości opony spowodowane przedłużającym się kontaktem z kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, węglowodorami, olejami mineralnymi lub syntetycznymi i innymi substancjami nieobojętnymi dla materiału opony,

 • przez zużycie opony spowodowane usterkami mechanicznymi pojazdu.

Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu. Autoryzowany dystrybutor DURO w Polsce - Lucky Star Polska Sp. z o.o. życzy przyjemności z użytkowania niezawodnych opon DURO!


Mitas
1.   Importer opon Mitas -firma HANDLOPEX S.A. w imieniu producenta gwarantuje, że wszystkie nowe opony dostarczone i oznakowane nazwą firmy MITAS lub innym chronionym znakiem należącym do koncernu wraz z zakodowanym nr DOT i/lub nr. Seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym i mogą być użytkowane w celach do jakich są przeznaczone.
2.    Bieg okresu gwarancyjnego w każdym przypadku nie może zakończyć się później niż z upływem 60 miesięcy od daty produkcji oznakowanej z boku opony w numerze DOT lub w numerze seryjnym.
3.    Ewentualne reklamacje winny być zgłaszane poprzez dostarczenie kwestionowanych opon do sprzedawcy wraz z kopią dokumentu zakupu oraz wypełnionym protokołem zgłoszenia. Data przedstawienia opon do dyspozycji sprzedawcy jest równoznaczna z datą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
4.    Reklamacja będzie rozpatrzona przez producenta w oparciu o wynik badania kwestionowanej opony i przedstawionych dokumentów.
5.    Reklamacje będą rozliczane w następujący sposób:
a. producent zwróci opony bez wad lub udzieli odpowiedniej ulgi na zakup nowych opon.
b. producent zwróci odpowiednią część ceny według obowiązującego w dniu przyjęcia reklamacji zalecanego cennika lub w uzasadnionych przypadkach całość ceny kupna.
6.    Okres gwarancji trwa, od daty zakupu nowej opony, udokumentowanej odpowiednim dowodem zakupu, do czasu, gdy bieżnik na oponie stanie się płytszy niż 1,6 mm lub osiągnie miejsce oznaczone TWI, z wyjątkiem przypadków, o których mowa poniżej w pkt. 7 rekompensatę z tytułu gwarancji przyznaje się do wysokości ograniczonej poprzez odliczenie wartości zużycia reklamowanej opony.
7.    Konsumentom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.1995r w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz. U. Nr 64, poz. 328) przyznaje się w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu nowej opony – o ile nie upłynął jeszcze okres gwarancyjny ustalony według postanowień pkt. 2 i pkt. 6 – rekompensatę za wadliwą oponę w wysokości 100% ceny.
8.    Na wniosek reklamującego producent zrekompensuje kupno dętki i/lub ochraniacza, jeżeli ich uszkodzenie nastąpi w wyniku wady opony.
9.    Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne uniemożliwiające użytkowanie opony.

Gwarancja traci ważność, gdy stwierdzono uszkodzenie wynikające z:

 • nieprawidłowego przechowywania opon

 • założenia opony na obręcz o o nieodpowiednim rozmiarze lub typie, bądź na obręcz która jest uszkodzona i/lub skorodowana

 • użycie nieprawidłowego wymiaru dętki lub zaworu

 • używania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi

 • uszkodzenia opony w związku z nieprawidłowym montażem lub demontażem

 • przedwczesnego lub nieregularnego zużycia spowodowanego złym stanem technicznym pojazdu

 • eksploatacji opon z nieodpowiednim ciśnieniem wewnętrznym w porównaniu ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi i/lub ze specyfikacją techniczną producenta opon

 • napełnianie opon innym medium niż powietrze lub obojętnym gazem bez zgody sprzedawcy

 • mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opony

 • sportowej eksploatacji opon (wyścigi, rajdy)

 • uszkodzenia w związku z wystąpieniem innych okoliczności (pożar, wypadek, przegrzanie itp. )

 • używania opon poniżej dopuszczalnej głębokości bieżnika

 • naprawienia opony poza producentem

 • przeciążanie pojazdu

 • uszkodzenia obcym przedmiotem między dwoma kołami (koła bliźniacze)
  10. Producent nie pokrywa odszkodowania za straty czasu i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony.

  11. Nie podlega reklamacji opon, która nie posiada nr. DOT i/lub nr. Seryjnego.


Nokian

I. Producent gwarantuje nienaganną jakość opon NOKIAN i zapewnia bardzo dobre warunki trakcyjne przez czas użytkowania w okresie gwarancyjnym.

II. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy od daty produkcji. Reklamacje należy składać w punkcie zakupu opon w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady wraz z dowodem zakupu. O ile wada opony jest widoczna tylko po napompowaniu reklamowaną oponę należy dostarczyć wraz z felgą, na której była eksploatowana. Gwarancja zgłoszona po terminie podlega odrzuceniu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, z wyjątkiem przypadków, gdy opona musi zostać zbadana w laboratorium producenta. W takim przypadku sprzedający poinformuje kupującego o przekazaniu opon do badania, co skutkować będzie wydłużeniem okresu załatwiania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje kupującego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

III. Gwarancją nie są objęte opony bez numeru DOT oraz w przypadku, gdy wady są skutkiem: nieprawidłowej techniki jazdy, nieprawidłowego przechowywania opony, nieprawidłowego montażu i demontażu opon, eksploatacji w sposób niezgodny z zaleceniami zdefiniowanymi na boku opony, uszkodzeń mechanicznych takich jak: przecięcie, przebicie, uszkodzenie w skutek uderzeń o przeszkodę, uszkodzenia celowego, trwałego uszkodzenia/zużycia w wyniku eksploatacji przy nieprawidłowej zbieżności kół, niewłaściwym ciśnieniu w oponie, uszkodzonych obręczach, hamulcach, wypadku drogowego, niewłaściwego zastosowania opony, zastosowania niewłaściwego rozmiaru dętki, uszkodzeń chemicznych, naprawiania opon, naturalnego procesu starzenia się gumy.
Gwarancja nie obejmuje również zużycia bieżnika poniżej głębokości TWI.

IV. Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wady fabrycznej (złe wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje towar wolny od wad, o ile wada została zgłoszona w terminie do 2 lat od daty zakupu. W przypadku zgłoszenia wady w okresie powyżej dwóch lat od daty zakupu, kupujący otrzyma zwrot ceny nabycia pomniejszonej o kwotę stanowiącą koszt zużycia reklamowanych opon, bądź nowe opony, o ile kupujący jednocześnie dokona wpłaty kwoty odpowiadającej procentowemu kosztowi zużycia opony.

V. Stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej według następującego wzoru:

100 [1-(aktualna głębokość rzeźby w mm)]
----------------------------------------
(głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)%

Producent nie odpowiada za szkody, niedogodności oraz utracone korzyści, powstałe na skutek nie używania pojazdu w wyniku zasadnej reklamacji.


Kumho;

 

Wymogi eksploatacyjne opon marki KUMHO

W celu prawidłowej eksploatacji Wyrobu marki KUMHO użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszystkich poniższych zasad:

- montować na pojeździe opony dokładnie tego samego rozmiaru i nośności, jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,

- montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika),

- opony po zamontowaniu na obręcz wyważyć dynamicznie,

- ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej niż po upływie jednej godziny od zatrzymania pojazdu,

- eksploatować oponę stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w oponie w odniesieniu do obciążenia eksploatacyjnego pojazdu,

- opony dętkowe montować wraz z nową dętką i ochraniaczem o odpowiednich rozmiarach,

- eksploatować Wyroby stosując odpowiednie do rozmiaru Wyrobu rozmiary obręczy,

- montować i demontować Wyroby wyłącznie w autoryzowanych serwisach obsługi,

- eksploatować Wyroby z zachowaniem nominalnego obciążenia i ciśnienia eksploatacyjnego i zasad szczególnej staranności,

- przy wyborze i zakupie Wyrobu zasięgnąć u sprzedawcy informacji o Wyrobie i sposobie jego eksploatacji.

UWAGA!
Datę produkcji określa trzycyfrowy lub czterocyfrowy kod znajdujący się na boku opony, w którym dwie pierwsze cyfry oznaczają kolejny tydzień roku, a cyfra końcowa, bądź cyfry końcowe – rok produkcji.


WARUNKI GWARANCYJNE

1. Przedmiotem gwarancji są opony marki KUMHO do samochodów osobowych i dostawczych, zwane dalej Wyrobami.

2. Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika od wskaźnika TWI*, po osiągnięciu którego Wyrób uznany jest za zużyty.

3. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała Wyrób.

4. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę lub wynikające z tego koszty. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

5. Zgłoszenie reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon

6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie reklamowanego Wyrobu z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu (paragon, faktura).

7. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego produktu.

8. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych badań, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Sprzedający ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Reklamującego przed upływem 14 dni od daty przyjęcia reklamacji. Termin związany z koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych badań nie może przekroczyć 40 dni od daty przyjęcia reklamacji.

9. W przypadku uznania reklamacji dokonuje się wymiany Wyrobu na fabrycznie nowy po odjęciu wartościowym stopnia zużycia.

10. Stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika nowej, według następującego wzoru:
[ [ (aktualna głębokość rzeźby w mm – 1,6 mm) / (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm – 1,6 mm) ] -1 ] x 100 = Stopień zużycia w %.

11. Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko na wyroby sprzedane użytkownikowi na terenie Polski. Karta Gwarancyjna nie może być dystrybuowana poza Polskę i wydana użytkownikowi poza granicami Polski. Realizacja praw wynikających z Karty Gwarancyjnej może być dokonana tylko w miejscach określonych w p. 6 Karty.

Niniejszą gwarancją nie są również objęte wyroby uszkodzone wskutek, między innymi:
- nieprawidłowego montażu lub demontażu,
- nieprawidłowej eksploatacji Wyrobu,
- eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamontowaniu Wyrobu na niewłaściwej obręczy, zamontowania dętki lub ochraniacza, innych niż zalecane lub dopuszczalne przez Gwaranta,
- złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, wadliwych, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia,
- uszkodzeń mechanicznych, w tym spowodowanych uderzeniem barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni itp., przecięć, przebić,
- przeciążenia Wyrobu i eksploatacji na niewłaściwym ciśnieniu (za wysokim lub zbyt niskim),
- nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym nie zabezpieczenia go przed działaniem substancji żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powodujących degradację gumy,
- nieprawidłowego transportu Wyrobu przez klienta,
- nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego hamowania, przyśpieszania i jazdy z zablokowanymi kołami,
- wypadku drogowego,
- umyślnego działania powodującego uszkodzenie Wyrobu,
- działania ognia użycia Wyrobu w sporcie lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego

*TWI – wskaźnik dopuszczalnego zużycia rzeźby bieżnika, umieszczony w sześciu miejscach na obwodzie opony (występy w rowkach bieżnika oznaczone na boku opony symbolem TWI), przeznaczony do wizualnej oceny zużycia opony. Zużycie do wskaźnika TWI = zużycie co najmniej w jednym miejscu na obwodzie opony.


Vredestein

 

Ogólne Warunki Gwarancji z tytułu wad izużycia opon dystrybuowanych przez Vredestein Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów wyprodukowanych przez Producenta, na które została wydana Karta Gwarancyjna, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem.

2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji użyte jest jedno z poniższych określeń, oznaczają one odpowiednio:

Gwarant” – Vredestein Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Nabywca” – oznacza nabywcę Produktu wyprodukowanego przez Producenta. Określenie to obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców.

Producent” - Vredestein Banden B. V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii.

Produkt” – opony osobowe, dostawcze, do pojazdów typu SUV, rolnicze i przemysłowe.

Gwarancja” – oznacza gwarancję jakości Produktu udzieloną zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji przez Gwaranta.

Numer DOT” – oznacza datę wyprodukowania Produktu przez Producenta, umieszczoną trwale na boku opony.

Całkowite zużycie Produktu” – sytuacja, w której wysokość rzeźby bieżnika jest niższa niż 1,6 mm.

Procentowy stopień zużycia Produktu” - pozostała głębokość bieżnika w używanej oponie wyliczona w odniesieniu do głębokości bieżnika nowej opony na podstawie nw. Wzoru

A= (1 – (B-1,6mm/ C-1,6mm) x100)

B - 1,6 mm

A = (1 - x 100)

C - 1,6 mm

A – stopień zużycia opony (w %)

B – aktualna średnia głębokość bieżnika opony (zmierzona w3 punktach na obwodzie opony (w mm)

C – głębokość bieżnika nowej opony (w mm)

3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu wynikłe podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.

4. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres gwarancyjny wynoszący 3 (trzy) lata, liczony od daty zakupu Produktu lub do momentu osiągnięcia Całkowitego zużycia Produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

5. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikających z:

 • nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie ze standardami branży oponiarskiej i użytkowania Produktu, podczas których narażony jest on w szczególności na odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji chemicznych i wysokich temperatur,
 • eksploatacji Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,
 • nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu,
 • eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności Produktu określonej przez Producenta i/lub dopuszczalnych nacisków na osi, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez obowiązujące przepisy,
 • niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym w szczególności jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego hamowania lub przyśpieszania,
 • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu,
 • nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji Produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych,
 • eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu i/lub Producenta,
 • wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych,
 • użycia w zawodach sportowych lub innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
 • zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostającymi poza kontrolą producenta pojazdu i Producenta, w tym w szczególności takich jak: wypadek drogowy, pożar, powódź, itp.

6. Gwarancja nie obejmuje Produktów:

 • naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot, który naprawy dokonał,
 • bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces,
 • z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem DOT.
 • całkowicie zużytych.

7. Celem skorzystania z gwarancji Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Produkt do miejsca jego zakupu.

8. Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie stosownego protokołu.

9. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Produktu do podmiotu wskazanego w punkcie 7 powyżej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty wykrycia wady,

10. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w punkcie 9 wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

11. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie przez Uprawnionego z gwarancji ważnej Karty Gwarancyjnej zawierającej datę sprzedaży, dane Produktu oraz pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą

VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.

12. Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego Produktu do

miejsca jego zakupu, przy czym Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu powyższego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od Gwaranta, a leżących po stronie Nabywcy i/lub podmiotu przyjmującego reklamację.

13. W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji, określonym w punkcie 4 powyżej, Nabywca ma prawo:

 • do bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie pierwszych 12 miesięcy użytkowania Produktu ,
 • do obniżenia kosztu zakupu Produktu, jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie po upływie pierwszych 12 miesięcy użytkowania Produktu. Koszt zakupu Produktu zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą Procentowemu Stopniowi Zużycia Produktu. Przez koszt zakupu Produktu rozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu zakupu Produktu, cenę detaliczną Produktu.

14. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę na zakupiony Produkt faktury VAT, przyjmuje się, że Uprawniony z gwarancji będzie wykorzystywał Produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

15. Prawa i obowiązki stron wynikających z niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.

16. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 


Yokohama

1. WARUNKI GWARANCJI NA OPONY

Niniejszy Program Gwarancji ma zastosowanie u wszystkich dystrybutorów opon YOKOHAMA do samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych, opon samochodów ciężarowych i autobusów, karkasów opon radialnych samochodów ciężarowych, opon przemysłowych i opon terenowych, dętek i nosków stopki.

2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE/POSTANOWIENIA DLA WYKONANIA NINIEJSZEGO PROGRAMU

Gdy szczegółowe informacje i/lub postanowienia są wymagane w pomyślnym przebiegu Programu Gwarancji, firma YOKOHAMA może dodać i/lub zmienić szczegółowe informacje i/lub postanowienia w niniejszym Programie Gwarancji jako „warunek” w każdym momencie.

3. RODZAJE OPON OBJĘTYCH GWARANCJĄ (ORAZ CZAS TRWANIA)

Opony YOKOHAMA przeznaczone do samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych, opony samochodów ciężarowych i autobusów, karkasy opon radialnych samochodów ciężarowych i autobusów, opony przemysłowe i opony terenowe, dętki i noski stopki, które zostały wyprodukowane w ciągu 60 miesięcy są objęte gwarancją w zakresie niezdatności do użytku innego rodzaju niż uszkodzenia określone w CZĘŚCI 4.

Gwarancja w stosunku do pozostałej użytecznej głębokości rowka:

A. Jeśli opona YOKOHAMA w określonych warunkach stanie się niezdatna do użytku, gwarancja będzie obowiązywać

na podstawie proporcjonalnego podziału pozostałej użytecznej głębokości rowka.

B.  Pozostała użyteczna głębokość rowka obliczana jest następująco;

Pozostała użyteczna głębokość rowka = Pozostała głębokość rowka – 1,6 (mm).

Ostatnich 1,6 mm (wysokość wskaźnika zużycia bieżnika) głębokości rowka nie uważa się za pozostałą użyteczną głębokość rowka.

C. Jeśli zastosowanie ma gwarancja na karkasy opon radialnych samochodów ciężarowych i autobusów, część bieżnika jest obliczana z pozostałej użytecznej głębokości rowka i sumy części karkasu, a część bieżnika odpowiada całkowitej gwarancji.

G-E18 Próbka 2

nr dokumentu: LWP-002 wydano 13 maja 2010

4. NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE

Opony YOKOHAMA nie są objęte gwarancją w zakresie jakichkolwiek usterek powstałych z winy klienta, w tym między innymi:

A. Opony uszkodzone przez zagrożenia drogowe (przeszkody, odpady, etc.), ogień lub w wyniku wypadków.

B. Opony uszkodzone przez niewłaściwe ciśnienie powietrza w oponie lub w czasie jazdy bez powietrza.

C. Opony przedwcześnie lub nieregularnie zużyte w wyniku niewłaściwego ciśnienia powietrza w oponie.

D. Opony przedwcześnie lub nieregularnie zużyte w wyniku wadliwego stanu mechanicznego pojazdu, włączając niewspółosiowość, niewyważenie kół i uszkodzone amortyzatory lub hamulce.

E. Opony odkształcone po zużyciu pierwszych 20% użytecznej głębokości rowka.

F. Opony zużyte: 1,6 mm lub mniej pozostałej głębokości rowka.

G.  Opony naprawiane lub bieżnikowane więcej razy, niż jest to dozwolone przez dołączone warunki.

H. Opony wypłaszczone z powodu nieużywania.

Karkasy opon radialnych YOKOHAMA samochodów ciężarowych i autobusów nie są objęte gwarancją w zakresie jakichkolwiek usterek powstałych z winy klienta, w tym między innymi:

A. Karkasy zgłoszone do reklamacji w czasie przekraczającym 60 miesięcy od daty produkcji.

B. Opony niezgodne z przepisami mającymi zastosowanie w danym kraju.

C. Karkasy uszkodzone poprzez zagrożenia drogowe lub uszkodzenia spowodowane przez przeszkody lub odpady, takie jak przecięcia, przebicia (bez względu na możliwość naprawy), rozerwania, stłuczenia, rozdarcia, wytarcia, lub uszkodzenia spowodowane uderzeniem.

D. Karkasy uszkodzone poprzez nieprawidłowe postępowanie w trakcie montażu/demontażu, niewłaściwe napełnianie powietrzem lub inne niewłaściwe użytkowanie.

E. Karkasy uszkodzone  w wyniku dalszego użytkowania w sytuacji braku powietrza lub poważnego ubytku powietrza.

F. Karkasy, które nie mogą być bieżnikowane z powodu nadmiernego zużycia bieżnika, rowkowane i bufowane.

G. Karkasy uszkodzone w wyniku zastosowania opony o nieprawidłowym rozmiarze i/lub specyfikacji.

H. Karkasy uszkodzone w wyniku użycia dodatków oponowych z rynku wtórnego, takich jak wypełniacze, szczeliwa lub substancje wyważające.

I. Opony oznaczone przez YOKOHAMA specjalną klasyfikacją przy zakupie, taką jak „NA“ (bez możliwości regulacji), lub opony modyfikowane przez nacinanie lub bufowanie.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące gwarancji na karkasy, znaleźć można w sekcji „Warunki”.

5. WYŁĄCZENIE

Wszelkie zobowiązania lub odpowiedzialność za stratę czasu, niedogodności, utratę możliwości korzystania z pojazdu lub przypadkowe bądź celowe uszkodzenia zostają niniejszym wyłączone. W przypadku uwag w umowie dotyczącej dystrybucji, warunki zawarte w uwagach nie powodują wyłączenia.

6. ZOBOWIĄZANIA

A. Zobowiązania firmy YOKOHAMA:

Firma YOKOHAMA obejmuje oponę niniejszą ograniczoną gwarancją poprzez dystrybutorów firmy.

B. Zobowiązania dystrybutora:

a)      Dystrybutor musi zachować oponę celem okazania jej osobie autoryzowanej przez firmę YOKOHAMA.

b)      Dystrybutor musi ustalić swoją własne zasady gwarancji dla swoich sprzedawców i/lub klientów, zgodnie z niniejszymi zasadami.

G-E18 Próbka 2

nr dokumentu: LWP-002

wydano 13 maja 2010

7. DOSTOSOWANIE ZGODNIE Z PROPORCJONALNYM PODZIAŁEM ZUŻYCIA BIEŻNIKA

A. Niezbędna jest pewność, że uszkodzona opona jest w stanie umożliwiającym regulację, jak wskazano poniżej.

B.  Należy użyć miernika głębokości rowka celem odczytania pozostałego rowka.

Zalecany przez firmę YOKOHANA punkt pomiaru głębokości rowka w przypadku określonej opony powinien znajdować się blisko wskaźnika zużycia opony w obwodowych rowkach i nie pokrywać się ze skosem wskaźnika zużycia bieżnika.

C. Kredyt dostosowawczy dla dystrybutorów powinien być liczony następująco:

                                                                 Pozostała głębokość rowka (mm) – 1,6

Cena podstawowa regulacji x-----------------------------------------------------------------

                                                                Oryginalna głębokość rowka (mm) – 1,6

D. Jeśli zastosowanie ma gwarancja na karkasy opon radialnych samochodów ciężarowych i autobusów, kredyt dostosowawczy dla dystrybutorów powinien być liczony następująco:

                                                                 Pozostała głębokość rowka (mm) – 1,6

Kredyt na karkas +(cena podstawowa regulacji – kredyt na karkas) x -------

                                                                Oryginalna głębokość rowka (mm) – 1,6

8. CENA PODSTAWOWA REGULACJI i KREDYT NA KARKAS

Cena podstawowa regulacji jest ceną podaną w umowie dotyczącej dystrybucji

Kredyt na karkas w niniejszym programie jest wartością wskazaną w sekcji „Warunki“.

9. INSTRUKCJE PROCESU REGULACJI

Jeśli reklamacja dotycząca jakości występuje z winy producenta, dystrybutor winien natychmiast zgłosić szczegóły poprzez dostawcę lub bezpośrednio do autoryzowanego przedstawiciela firmy YOKOHAMA i zatrzymać uszkodzone produkty do czasu przybycia technika z firmy YOKOHAMA, celem zbadania przyczyn uszkodzenia oraz zebrania niezbędnych informacji o produkcie. W przypadku, gdy technik z firmy YOKOHAMA nie może przybyć do dystrybutora na inspekcję uszkodzonych produktów w akceptowalnym terminie, rzeczoznawca dystrybutora, autoryzowany przez firmę YOKOHAMA, może przeprowadzić inspekcję uszkodzonych produktów i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji od „PODANIE O DECYZJĘ W SPRAWIE USZKODZONEJ OPONY I DĘTKI”, wypełniając odpowiednio wszystkie pola i wysyłając go do firmy YOKOHAMA razem z dokumentacją fotograficzną uszkodzonych produktów, jeśli zachodzi taka konieczność. Technik firmy YOKOHAMA zweryfikuje informacje zawarte w formularzu zgłoszenia reklamacji, wypełnionym przez autoryzowanego rzeczoznawcę dystrybutora, gdy tylko otrzyma formularz i poinformuje dystrybutora o ostatecznej opinii. Opinia technika jest ostateczna i wiążąca dla stron.

10. OGRANICZONA GWARANCJA NA DĘTKĘ I NOSEK STOPKI

A. W przypadku usterek dętki lub noska stopki, wynikających z defektów materiałów lub wykonania, firma YOKOHAMA udziela rabatu na nową dętkę lub nosek stopki. Rabat zależeć będzie od procentu pozostałej użytecznej głębokości rowka opony, na której dętka lub nosek były oryginalnie zamontowane. Dętka lub nosek stopki są objęte gwarancją jedynie w okresie żywotności oryginalnej opony.

B.  Następujące uszkodzenia dętki lub noska stopki nie są objęte niniejszą gwarancją:

         a) niewłaściwe użytkowanie

          b) przebicia

C. Zobowiązania dystrybutora

Dystrybutor musi zachować dętkę lub nosek stopki celem okazania ich osobie autoryzowanej przez firmę YOKOHAMA.

 


Bieżnikowane opony;

 1. Gwarancja na opony bieżnikowane obejmuje użytkowanie opon do naturalnego zużycia bieżnika do 1/3 wysokości bieżnika, po którym opona bieżnikowana jest uznawana za oponę zużytą; nie dłużej jednak niż w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Gwarancja obejmuje wady fabryczne, wynikają z procesu bieżnikowania opony.
 3. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji przez GWARANTA jest dostarczenie reklamowanej opony i okazanie dowodu zakupu
 4. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia opony.
 5. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku:
 • nieprawidłowego ciśnienia w oponach
 • przeciążenie opony
 • nieprawidłowe przechowywanie opony
 • nieprawidłowy montaż (w tym u¿ycie niedopasowanych lub uszkodzonych obrêczy)
 • niewłaściwa eksploatacja opony, w tym wady pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na uszkodzenia opony
 • zastosowanie opony niezgodnie z jej przeznaczeniem
 • opon uprzednio naprawianych
 • Uszkodzeń mechanicznych opony takich jak przebicie czy uderzenia opony

         6.  Nie ponosimy odpowiedzialności za straty i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne

         7. Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lub ukrytej wady opony.

         8. W przypadku uznanej reklamacji:

 • dokonywana jest bezpłatna naprawa uszkodzonej opony
 • w przypadku braku możliwości naprawy dokonana zostanie wymiana uszkodzonej opony na wolną od wad.

 


Dezent; Dotz; Aez; Enzo;

Warunki gwarancyjne.
1. Spółka udziela gwarancji:
 1) na felgi aluminiowe – na okres 36 miesięcy licząc od daty zakupu przez Klienta, z wyjątkiem felg chromowanych, które objęte są gwarancją przez 24 miesiące,
 2) na felgi stalowe – na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu przez Klienta
2. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem w chwili jego odbioru. W przypadku braku takiej zgodności Klient ma prawo skierować do Spółki pisemną reklamację wskazującą wszelkie braki, wady lub inne niezgodności towaru z umową:
 1) w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru, jeśli towar ma wady jawne, to jest wady możliwe do stwierdzenia na podstawie zewnętrznych oględzin,
 2) w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady, jeśli towar ma wady ukryte, to jest wady niemożliwe do stwierdzenia poprzez oględziny towaru.
3. W przypadku uznania reklamacji, Spółka może według własnego wyboru wymienić reklamowany towar na wolny od wad lub wady te usunąć. Wymiana towaru na wolny od wad lub usunięcie wad odbywa się w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych dostawców Spółki i innych ciążących na nim zobowiązań. Strony mogą także uzgodnić udzielenie odpowiedniego rabatu od ceny. Jeśli Spółka nie jest w stanie lub nie chce z powodu uzasadnionych kosztów lub innych uzasadnionych przyczyn wymienić lub zapewnić zgodności z przeznaczeniem dowolnych towarów lub części, może w to miejsce odkupić od Klienta towary po aktualnej wówczas cenie nowych towarów.
4. Powyższa gwarancja nie ma zastosowania jeśli:
 1) Spółka nie otrzyma pisemnego powiadomienia o wadach przekazanego towaru w terminie określonym w pkt 2,
 2) wada jest spowodowana w całości lub w znacznym stopniu lub nasiliła się pod wpływem normalnego użytkowania, przeciążenia, nadmiernego użytkowania, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania odpowiedniej konserwacji lub jej niewłaściwego wykonania,
 3) Klient nie przedstawi ważnego dowodu zakupu z datą sprzedaży reklamowanego towaru,
 4) na żądanie Spółki towar nie jest zwrócony w dobrym stanie higienicznym, bez uszkodzeń mechanicznych, w oryginalnych opakowaniach,
 5) jeśli Klient jest winien naruszenia warunków umowy zgodnie z którymi dostarczono towary.
5. Wszystkie towary lub części wymieniane przez Spółkę stają się własnością Spółki.
6. Jeśli Spółka tego zażąda wszelkie towary, co do których składana jest reklamacja muszą być zwrócone Spółce opłaconym transportem. W przypadku, gdy roszczenie jest przyjęte przez Spółkę lub zasądzone na rzecz Klienta, koszty transportu zostaną zwrócone Klientowi. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w dobrym stanie higienicznym, bez uszkodzeń mechanicznych, w oryginalnych opakowaniach.
7. W każdym jednak przypadku, bez względu na jej przyczynę, jeśli reklamacja złożona przez Klienta i dotycząca części lub całości towaru nie zostanie pisemnie uwzględniona przez Spółkę, Klient nie ma prawa wstrzymywania płatności faktur Spółki, bez względu na to, czy dotyczą one sporu czy nie.
8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z ich przeznaczeniem wykorzystywania zakupionych towarów. W przypadku zakupionych felg stalowych i aluminiowych Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków ich wykorzystania zawartych odpowiednio w „Katalogu felg stalowych-tabele zastosowań według marki samochodu oraz sugerowane rozmiary opon” i „Katalogu felg aluminiowych-tabele zastosowań według marki samochodu oraz sugerowane rozmiary opon”. Klient ma także obowiązek zapoznać z tymi warunkami użytkownika.
9. Spółka nie będzie odpowiadać wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w towarze oraz nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane wadami towaru, inne niż rzeczywiście poniesione.

Zwolnienie z odpowiedzialności ze strony Klienta.
Spółka nie będzie odpowiedzialna, a Klient chroni i zwalnia Spółkę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub strat, odszkodowań lub bezpośredniej lub pośredniej szkody na osobie lub majątku spowodowanej lub wynikającej z zaniedbania lub naruszenia umowy lub nieprawidłowego użytkowania przez Klienta lub po stronie Klienta, a niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności zostaje rozszerzone na wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Spółkę.

 


Banner

 1. Producent potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie akumulatora eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.

 2. Okres gwarancji wynosi: a) 24 miesiące dla akumulatorów przeznaczonych do samochodów osobowych.
  b) 12 miesięcy dla akumulatorów przeznaczonych do samochodów dostawczych, ciężarowych, taksówek i motocykli oraz dla akumulatorów stosowanych do wszystkich innych pojazdów i urządzeń, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora (praca cykliczna), licząc od daty zakupu akumulatora
  c) 12 miesięcy dla akumulatorów trakcyjnych i stacjonarnych

 3. W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancyjnym, wady akumulatora reklamację należy zgłosić do punktu sprzedaży nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej ujawnienia

 4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu oraz reklamowany akumulator

 5. Podczas składania reklamacji akumulator powinien być czysty i naładowany. Na czas rozpatrywania reklamacji firma nie ma obowiązku wydania akumulatora zastępczego

 6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dnia) w przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji akumulatora rozruchowego, zapewnia się wymianę akumulatora na nowy
  b) w przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji akumulatorów innych niż rozruchowe, zapewnia się naprawę lub wymianę na nowy

 7. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratęa) wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne akumulatora oraz wywołane nimi wady
  b) samowolne naprawy, przeróbki oraz niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora
  c) uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną (zasiarczenie ogniw akumulatora lub przeładowanie)
  d) nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji dotyczących uruchomienia, przechowywania, eksploatacji i konserwacji akumulatora
  e) niezgodna z instrukcją gęstość, poziom i czystość elektrolitu
  f) przeładowanie, na skutek którego następuje spływ masy czynnej z płyt dodatnich (objawy: brunatny elektrolit oraz brunatne powierzchnie korków wentylacyjnych
  g) zastosowanie w akumulatorze środków aktywujących
  h) zastosowanie akumulatora niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami producenta
  i) zużycie płyt (opad masy czynnej) w wyniku nadmiernej eksploatacji akumulatora
  j) nie podlega reklamacji akumulator, którego powodem niesprawności jest rozładowanie

 8. Gwarancja na sprzedany akumulator nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową

 9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W sprawach szczególnych, nie objętych warunkami gwarancji, obowiązują przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.  nr 141, poz. 1176 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.  z dnia 5 września 2002 r.) jak również przepisy art. 577-581 Kodeksu CywilnegoCentra

1.       Producent potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie akumulatora.

      2.       Okres gwarancji  (od daty sprzedaży akumulatora) wynosi:

a)      24 miesiące * - dla akumulatorów gamy STANDARD i PLUS (34Ah do 100Ah) do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe. Dla pozostałych pojazdów (dostawcze, ciężarowe) gwarancja wynosi 18 miesięcy;

b)      18 miesięcy - dla akumulatorów STANDARD, HEAVY DUTY (12V) do samochodów ciężarowych oraz AGRI, AGRI PLUS (6V) do maszyn i pojazdów rolniczych;

c)       24 miesięcy – dla akumulatorów HAVY DUTY EXTRA, SUPER HEAVY DUTY (12V) do samochodów ciężarowych.

*Dla pojazdów użytkowych zawodowo jako TAXI, pojazdów policyjnych, karetek pogotowia oraz innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora, okres gwarancyjny wynosi 18 miesięcy.

3.  W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady akumulatora, reklamację należy zgłosić do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony lub wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego.

4.  Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem wykorzystania akumulatora zgodnie z     przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi oraz przedstawienia prawidłowo  wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym akumulatorem.

5.  W przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji zapewnia się wymianą akumulatora na nowy,

6.  Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:

6.1.wszystkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne akumulatora spowodowane niewłaściwą eksploatacją np. zamarznięcie elektrolitu w rozładowanym akumulatorze,

6.2.samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodny z instrukcją montaż akumulatora w pojeździe,

6.3.nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji, eksploatacji i przechowywania akumulatora,

6.4.zasiarczenie ogniw w akumulatorze spowodowane niewłaściwą eksploatacją,

6.5.uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną w pojeździe:

- spływ mas czynnych spowodowanych napięciem ładowania poniżej 13,9 V (dla instalacji 12V)

- spływ mas czynnych spowodowanych napięciem ładowania poniżej 14,5 V (dla instalacji 12V)

7.       Nie podlega reklamacji akumulator, którego niesprawnością jest tylko stan nienaładowania wynikający z wadliwie działającej instalacji w pojeździe.

8.       Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

9.       Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych.


Śledzenie przesyłek

 
 

Koszty dostawy

Zobacz nas

CENEO